TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Ba Rinh Mới, huyện Mỹ Tú
Với mục tiêu tạo nguồn nước thông thoáng, cấp và tiêu nước phục vụ cho khoảng 500 ha đất sản xuất nông nghiệp, kết hợp cải thiện môi trường khu vực.

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Ba Rinh Mới, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm xây dựng tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian thực hiện dự án năm 2018.

Tổng mức đầu tư là 1,203 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi và cấp bù do miễn thu thủy lợi phí.

Nội dung và quy mô đầu tư như sau: Nạo vét kênh với tổng chiều dài 3,043 km, với thông số kỹ thuật như sau:

i) Bề rộng đáy kênh Bđáy: 10 m ÷ 12 m.

ii) Cao trình đáy thiết kế Zđáy: = -2,8m.

iv) Hệ số mái kênh: 1,5.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ đầu tư như sau:

Một là, khối lượng thực hiện phải được nghiệm thu và thanh quyết toán cụ thể theo quy định.

Hai là, quá trình thực hiện phải tuân thủ theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Nghiệp 16/05/2018
Sóc Trăng giao và phê duyệt kinh phí dự toán chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 đối với 104 trường hợp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 16/05/2018
Sóc Trăng công nhận Cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc tạm dừng triển khai công trình Sửa chữa Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao, tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế và dự toán công trình Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc khẩn trương chuẩn bị nội dung bản ghi nhớ với VCCI Việt Nam 16/05/2018
Trang 1/15
thông báo
liên kết web