TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Ba Rinh Mới, huyện Mỹ Tú
Với mục tiêu tạo nguồn nước thông thoáng, cấp và tiêu nước phục vụ cho khoảng 500 ha đất sản xuất nông nghiệp, kết hợp cải thiện môi trường khu vực.

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Ba Rinh Mới, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm xây dựng tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian thực hiện dự án năm 2018.

Tổng mức đầu tư là 1,203 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi và cấp bù do miễn thu thủy lợi phí.

Nội dung và quy mô đầu tư như sau: Nạo vét kênh với tổng chiều dài 3,043 km, với thông số kỹ thuật như sau:

i) Bề rộng đáy kênh Bđáy: 10 m ÷ 12 m.

ii) Cao trình đáy thiết kế Zđáy: = -2,8m.

iv) Hệ số mái kênh: 1,5.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ đầu tư như sau:

Một là, khối lượng thực hiện phải được nghiệm thu và thanh quyết toán cụ thể theo quy định.

Hai là, quá trình thực hiện phải tuân thủ theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà trợ nước ngoài Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Tình hình hoạt động và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2018 11/08/2018
Sóc Trăng triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng vào tháng 6/2018 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2018 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Tú năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hố xí hợp vệ sinh cho cộng đồng huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Đá, Đường Trâu, Bảy Tươi, Bảy Trề, Chiến Lũy, Kênh Mới, Út Sáng (thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web