TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Nghiệp
Với mục tiêu nhằm tạo hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ tốt công tác quản lý và kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp. Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1127/QĐ-UBND về việc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Nghiệp. Chủ đầu tư là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm xây dựng tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian thực hiện dự án năm 2018.

Tổng mức đầu tư là 2,864 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh (tại Điều 1 Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng).

Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu như sau:

Thứ nhất là, về quy mô:

i) Hạng mục 01: Dặm vá các tuyến đường N1, N2, N3, N4, D1, D2, D3, D4.

ii) Hạng mục 02: Hàng rào tạm Khu công nghiệp An Nghiệp (phía tuyến tránh Quốc lộ 60).

iii) Hạng mục 03: Nạo vét mương hở - Bậc thang xuống cống – Đào bụi cây thanh long và vét cát lòng đường.

iv) Hạng mục 04: Vệ sinh môi trường, trồng cây xanh vòng xoay, duy trì cây xanh.

v) Hạng mục 05: Trồng cây xanh trên dãy phân cách hai trục đường chính và tạo tán cây xanh.

vi) Hạng mục 06: Cắt thấp tán, khống chế chiều cao và tạo tán cây xanh.

vii) Hạng mục 07: Duy tu sửa chữa chiếu sáng công cộng.

viii) Hạng mục 08: Nạo vét hệ thống thoát nước mưa.

Thứ hai là, về giải pháp thiết kế:

i) Hạng mục 01: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường với giải pháp thiết kế như láng nhựa 03 lớp và láng nhựa 02 lớp theo từng vị trí.

ii) Hạng mục 02: Xây dựng mới hàng rào kẽm với tổng chiều dài 646m, chiều cao 1,8 m so với mặt đất tự nhiên. Kết cấu móng bê tông đá 1 x 2 mác 200, cột bê tông cốt thép chiều dài 2,5 m, cắm sâu xuống nền đất 0,7m.

iii) Hạng mục 03: Cầu thang xuống cống bê tông cốt thép mác 200 rộng 60 cm, số lượng 07 cái được bố trí 02 bên cống nganh đường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ đầu tư như sau:

Một là, khối lượng thực hiện phải được nghiệm thu và thanh quyết toán cụ thể theo quy định.

Hai là, quá trình thực hiện phải tuân thủ theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng giao và phê duyệt kinh phí dự toán chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 đối với 104 trường hợp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 16/05/2018
Sóc Trăng công nhận Cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc tạm dừng triển khai công trình Sửa chữa Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao, tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế và dự toán công trình Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc khẩn trương chuẩn bị nội dung bản ghi nhớ với VCCI Việt Nam 16/05/2018
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người 16/05/2018
Trang 1/15
thông báo
liên kết web