TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng giao và phê duyệt kinh phí dự toán chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 đối với 104 trường hợp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc giao và phê duyệt kinh phí dự toán chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 đối với 104 trường hợp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo nội dung của Quyết định này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao và phê duyệt kinh phí dự toán chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 đối với 104 trường hợp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, với số tiền là 14,038 tỷ đồng.

Kinh phí nêu trên được cân đối từ các nguồn sau:

Thứ nhất là, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đã giao về các cơ quan, đơn vị đầu năm; nguồn thu và các nguồn kinh phí hợp pháp khác năm 2018 của các đơn vị được để lại sử dụng theo quy định; từ 2% kinh phí công đoàn (đối với các cơ quan Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh Sóc Trăng) số tiền là 875,554 triệu đồng.

Thứ hai là, các nguồn cải cách tiền lương theo quy định: Phân bổ về các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (kinh phí không tự chủ); bổ sung có mục tiêu về ngân sách cấp huyện, số tiền là 13,163 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng, tổ chức thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời, báo cáo kết quả theo biểu mẫu quy định tại Quyết định này về Sở Tài chính trước ngày 30/6/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà trợ nước ngoài Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Tình hình hoạt động và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2018 11/08/2018
Sóc Trăng triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng vào tháng 6/2018 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2018 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Tú năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hố xí hợp vệ sinh cho cộng đồng huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Đá, Đường Trâu, Bảy Tươi, Bảy Trề, Chiến Lũy, Kênh Mới, Út Sáng (thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web