TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng giao và phê duyệt kinh phí dự toán chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 đối với 104 trường hợp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc giao và phê duyệt kinh phí dự toán chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 đối với 104 trường hợp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo nội dung của Quyết định này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao và phê duyệt kinh phí dự toán chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 đối với 104 trường hợp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, với số tiền là 14,038 tỷ đồng.

Kinh phí nêu trên được cân đối từ các nguồn sau:

Thứ nhất là, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đã giao về các cơ quan, đơn vị đầu năm; nguồn thu và các nguồn kinh phí hợp pháp khác năm 2018 của các đơn vị được để lại sử dụng theo quy định; từ 2% kinh phí công đoàn (đối với các cơ quan Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh Sóc Trăng) số tiền là 875,554 triệu đồng.

Thứ hai là, các nguồn cải cách tiền lương theo quy định: Phân bổ về các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (kinh phí không tự chủ); bổ sung có mục tiêu về ngân sách cấp huyện, số tiền là 13,163 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng, tổ chức thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời, báo cáo kết quả theo biểu mẫu quy định tại Quyết định này về Sở Tài chính trước ngày 30/6/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 16/05/2018
Sóc Trăng công nhận Cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc tạm dừng triển khai công trình Sửa chữa Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao, tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế và dự toán công trình Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc khẩn trương chuẩn bị nội dung bản ghi nhớ với VCCI Việt Nam 16/05/2018
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người 16/05/2018
Sóc Trăng tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 16/05/2018
Trang 1/15
thông báo
liên kết web