TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Theo nội dung của Quyết định này thì Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Sóc Trăng giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, với tổng kinh phí là 76,500 tỷ đồng, cụ thể như sau:

i) Huyện Châu Thành là 3,629 tỷ đồng.

ii) Huyện Kế Sách là 13,900 tỷ đồng.

iii) Huyện Long Phú là 8,710 tỷ đồng.

iv) Thị xã Ngã Năm là 3,992 tỷ đồng.

v) Thị xã Vĩnh Châu là 7,621 tỷ đồng.

vi) Huyện Cù Lao Dung là 7,984 tỷ đồng.

vii) Huyện Mỹ Xuyên là 5,153 tỷ đồng.

viii) Huyện Trần Đề là 10,887 tỷ đồng.

ix) Huyện Thạnh Trị là 8,346 tỷ đồng.

x) Huyện Mỹ Tú là 6,278 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng công nhận Cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc tạm dừng triển khai công trình Sửa chữa Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao, tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế và dự toán công trình Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc khẩn trương chuẩn bị nội dung bản ghi nhớ với VCCI Việt Nam 16/05/2018
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người 16/05/2018
Sóc Trăng tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 16/05/2018
Sóc Trăng phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 16/05/2018
Trang 1/15
thông báo
liên kết web