TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Theo nội dung của Quyết định này thì Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Sóc Trăng giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, với tổng kinh phí là 76,500 tỷ đồng, cụ thể như sau:

i) Huyện Châu Thành là 3,629 tỷ đồng.

ii) Huyện Kế Sách là 13,900 tỷ đồng.

iii) Huyện Long Phú là 8,710 tỷ đồng.

iv) Thị xã Ngã Năm là 3,992 tỷ đồng.

v) Thị xã Vĩnh Châu là 7,621 tỷ đồng.

vi) Huyện Cù Lao Dung là 7,984 tỷ đồng.

vii) Huyện Mỹ Xuyên là 5,153 tỷ đồng.

viii) Huyện Trần Đề là 10,887 tỷ đồng.

ix) Huyện Thạnh Trị là 8,346 tỷ đồng.

x) Huyện Mỹ Tú là 6,278 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án đào tạo cán bộ sau đại học tỉnh Sóc Trăng (Đề án ST150) từ năm 2006 đến nay 19/08/2018
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 07 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 19/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt việc tiếp nhận Dự án “Xây mới trường mẫu giáo Mười Chiến, xã Long Phú, huyện Long Phú” do Tổ chức W.P Schmitz- Stiftung, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ 19/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Tổng mặt bằng Khu phức hợp nhà hàng khách sạn Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng 19/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất đấu giá để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại tại đường Trần Hưng Đạo, phường 2 19/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 19/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Cù Lao Dung năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 19/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 19/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hoàn thiện đường đi biển nhóm đồng quản lý I, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 19/08/2018
Sóc Trăng chỉ đạo nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo của các Sở, ngành và UBND cấp huyện 19/08/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web