TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng công nhận Cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017
Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc công nhận Cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017.

Theo nội dung của Quyết định này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận 133 cơ quan, doanh nghiệp và 07 đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017.

Trong đó, 07 đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017 gồm các đơn vị như:

Một là, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương.

Hai là, Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ.

Ba là, Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ischool.

Bốn là, Trường trung học phổ thông – Thành phố Sóc Trăng.

Năm là, Trung Tâm giáo dục thường xuyên.

Sáu là, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.

Và bảy là, Trung tâm ngoại ngữ Việt – Úc – Mỹ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà trợ nước ngoài Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Tình hình hoạt động và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2018 11/08/2018
Sóc Trăng triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng vào tháng 6/2018 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2018 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Tú năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hố xí hợp vệ sinh cho cộng đồng huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Đá, Đường Trâu, Bảy Tươi, Bảy Trề, Chiến Lũy, Kênh Mới, Út Sáng (thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web