TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng công nhận Cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017
Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc công nhận Cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017.

Theo nội dung của Quyết định này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận 133 cơ quan, doanh nghiệp và 07 đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017.

Trong đó, 07 đơn vị nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017 gồm các đơn vị như:

Một là, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương.

Hai là, Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ.

Ba là, Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ischool.

Bốn là, Trường trung học phổ thông – Thành phố Sóc Trăng.

Năm là, Trung Tâm giáo dục thường xuyên.

Sáu là, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.

Và bảy là, Trung tâm ngoại ngữ Việt – Úc – Mỹ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng có ý kiến về việc tạm dừng triển khai công trình Sửa chữa Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao, tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế và dự toán công trình Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 16/05/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc khẩn trương chuẩn bị nội dung bản ghi nhớ với VCCI Việt Nam 16/05/2018
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người 16/05/2018
Sóc Trăng tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 16/05/2018
Sóc Trăng phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 16/05/2018
Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ cao phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng - Thực trạng và giải pháp” 16/05/2018
Trang 1/15
thông báo
liên kết web