Quyết định công bố thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính

Back
Quyết định 2257/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Quyết định 1661/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 15/06/2017
Quyết định 1353/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 15/06/2017
Quyết định 1739/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 15/06/2017
Hội nghị CBCCVC năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 14/10/2016
Tặng phần mềm kế toán MISA cho các doanh nghiệp mới thành lập năm 2016 tại tỉnh Sóc Trăng 21/12/2016
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tổ chức giao lưu Hội thao - Văn nghệ, ký kết giao ước thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư Cụm thi đua Tây Nam Bộ 2 năm 2015 14/10/2016
Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tổ chức ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2015 14/10/2016
Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng phối hợp với cơ quan triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 cho CBCCVC. 14/10/2016
Thông báo về việc chiêu sinh lớp " Quản trị rủi ro về thuế và công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ thanh tra , quyết toán thuế 14/10/2016
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng thống nhất chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Thông báo số 348-TB/TU Kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kinh tế tập thể năm 2018

Với định hướng phát triển mới các hợp tác xã, tổ hợp tác vùng chuyên canh cây ăn trái, cánh đồng lớn, vùng lúa đặc sản, vùng Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); vùng chuyên canh thủy...

Danh mục các nhà đầu tư điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy điện gió, điện mặt trời. Đến nay, có 02 nhà đầu tư được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư,...

Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng”

Với mục tiêu bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả và hợp lý, phát triển bền vững tài nguyên nước trên cơ sở quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát...

Sóc Trăng chỉ đạo công tác công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1900/UBND-NC về việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm. ...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Với mục đích quán triệt, triển khai và cụ thể những nội dung Chương trình số 21-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung...

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng thống nhất chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Thông báo số 348-TB/TU Kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kinh tế tập thể năm 2018

Với định hướng phát triển mới các hợp tác xã, tổ hợp tác vùng chuyên canh cây ăn trái, cánh đồng lớn, vùng lúa đặc sản, vùng Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); vùng chuyên canh thủy...

Danh mục các nhà đầu tư điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy điện gió, điện mặt trời. Đến nay, có 02 nhà đầu tư được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư,...

Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng”

Với mục tiêu bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả và hợp lý, phát triển bền vững tài nguyên nước trên cơ sở quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát...

Sóc Trăng chỉ đạo công tác công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1900/UBND-NC về việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm. ...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Với mục đích quán triệt, triển khai và cụ thể những nội dung Chương trình số 21-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung...
liên kết web