Quyết định công bố thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính

Back
Quyết định 1353/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm